1.0.0-rc.4


  • Rettelser til cover så det flyder hele vejen rundt fra forside til bagside.
  • Mindre korrektur.

Files

cairn_da_1.0.0-rc.4.pdf 5 MB
Apr 30, 2022

Get Cairn - Dansk Udgave

Download NowName your own price

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.